Araştırma

Kapsam ve Amaçlar

– Gençlik, sanat ve eğitim alanlarında bilimsel ve sosyal araştırmalar yapılmasını teşvik etmek
– Bu alanlarda yürütülen çalışmaları gençlere duyurmak, bilgileri paylaşmak
– İBB’nin  yaptığı araştırmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak

Aktiviteler ve Planlar

– En az ayda 1 defa website ve sosyal medya ortamında bilgi paylaşımları yapmak
– Gençlik, sanat ve eğitim alanlarında araştırmalar yürüten kişi ve kurumlarla görüşmeler, ziyaretler gerçekleştirmek
– Dernek üyelerinin yürüttüğü sosyal ve akademik araştırmalara destek vermek,İBB eurodesk’in online ve sosyal medya araçlarında paylaşmak

Koordinatör: Meryem Arslan Gürsoy, Selçuk Kılıç