Eğitim ve Gençlik Bilgilendirmesi

Kapsam ve Amaçlar

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gençler için sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirmek.
 • Eurodesk Türkiye Temas Noktası olarak başta Erasmus+ Programı olmak üzere Avrupa ve yurtdışı fırsatları hakkında gençleri bilgilendirmek
 • Gençleri bilgilendirecek medya içerikleri ve kaynaklar geliştirmek
 • Proje yazma becerileri kazandırarak gençlerin aktif katılımını teşvik etmek
 • Yurtdışına çıkacak gençlerimizi dil yönünden donanımlı hale getirmek ( speaking günleri düzenlemek
 • Gençlerin yaşadığı şehri tanıması adına İstanbul gezileri düzenlemek

Aktiviteler ve Planlar

 • Başta gençler olmak üzere ilgilenen birey ve gruplara Erasmus+ Programı sunumları yapmak
 • Online bilgi taleplerini yanıtlamak
 • Eurodesk Temas Noktası olarak Türkiye Ulusal Ajansı’nın gerçekleştirdiği eğitim ve etkinliklere katılımcılar gönderme
 • Türkiye’deki ve İstanbul’daki aktif sivil toplum örgütü ve Eurodesk Temas Noktaları ile işbirliği ile gençleri bilgilendirecek faaliyetler gerçekleştirmek
 • İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile iş birliği yapmak.

Koordinatör: Eurodesk ve AGH irtibat kişisi Meryem Arslan Gürsoy