Erasmus+ KA1 Giyim Üretim Teknolojilerinde Gözlem ve İyileştirme Çalışmaları Projesi

Proje kodu:
TR01-KA102-030605
Proje Adı:Giyim Üretim Teknolojilerinde Gözlem ve İyileştirme Çalışmaları
Proje Başlama Tarihi:01.09.2016
Proje Bitiş Tarihi:31.08.2018
Proje Süresi:24 ay
Proje Lideri:İBB – İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü
Proje Ortakları:AFOL Moda Milano İtalya
Ulusal Ajans Destek Miktarı:28.180,00 Avro
İBB Katkısı:
Proje Hedefleri Genel Amaç: • Erasmus+ KA1 Giyim Üretim Teknolojilerinde Gözlem ve İyileştirme Çalışmaları Projesi’nin genel olarak amacı; İBB İSMEK Giyim Üretim Teknolojileri ana branşında görev yapmakta olan ve daha önce hiç yurt dışında bulunmamış olan 20 usta öğreticimizin İtalya’nın Milano şehrinde faaliyet göstermekte olan AFOL Moda isimli Moda Tasarım ve Tekstil okulunu ziyaret ederek bahsi geçen kurumda verilen eğitimleri gözlemlemlerine, müfredat ve eğitim sistemlerini, kullanılan ders araç gereçlerini, makine ve ekipmanlarını incelemelerine ve eğitim vermekte oldukları branş ile ilgili farkındalık elde etmelerine ve vizyon sahibi olmalarına vesile olarak, Türkiye’ye geri döndüklerinde gördükleri iyi uygulamaları İBB İSMEK kurs merkezlerinde faaliyete geçirmelerini sağlamaktır.
• Projemiz AB Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiş ve proje faaliyetleri için yapılacak harcamalar Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacak 28.180,00 Avro tutarındaki hibe kullanılarak gerçekleştirilecektir.
• Projemiz 6 ayda bir gerçekleştirilecek toplam 4 akıştan oluşmaktadır. Her akışta 5 usta öğretici bulunacaktır. Usta öğreticilerimiz ziyaretler gerçekleştirildikten sonra kurumumuza gözlemleri ile ilgili rapor sunacaklardır.