EurodeskİBB Sancaktepe’li Gençlerle ERASMUS+ Fırsatlarını Konuştu

Eurodeskibb temas noktası olarak kar amacı gütmeyen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK, Üniversite gibi sosyokültürel topluluklara yönelik soru yanıtlama, proje yazma eğitimi ve bilgilendirme semineri çalışmalarını sürdürmektedir.

Proje Koordinatörümüz Meryem Gürsoy, Erasmus+ Programı 2014-2020 yılları arasını kapsayan ülke düzeyinde de yoğun ilginin olması beklenen bir program olacağını belirtti. Geçen yıllarda ülke düzeyinde gençlik projelerine başvuru ve fon kullanmada Türkiye iyi bir noktaya gelmiş durumda. Erasmus+ Programı eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. İstanbullu gençlerin gençlik projelerinde iddialı olduğunu ve bu projelerde en fazla payın İstanbul’un alacağını öngördüklerini ifade etti.

Gürsoy, Erasmus+ Programı ile gençlerin yeni fırsatlar yakalayacağının altını çizdi. Erasmus+ Programının hedefi kişilerin yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Öğrenciler projeler kapsamında yurtdışında yüksek öğrenim görme, staj yapma imkanı bulacaklar. Aynı zamanda yurtdışında ilgillerini çeken çeşitli projelerde ortaklıklar kurabileceklerini ifade etti. Ayrıca; 18-30 yaş arası bütün gençlerin kendilerini geliştirmek amacıyla EVS programı ile bütün masrafların Ulusal Ajans tarafından karşılanarak yurtdışına gidebileceklerini ve 2 ay ile 2 yıl arasında yurt dışında kalma imkânlarına sahip olduğunu sözlerine ekledi.Gürsoy, katılımcı öğrencilere eğlenceli bir uygulama olarak hedefledikleri speaking günlerini başlatacaklarını ifade etti.

İstanbul’daki Kütüphanecilerle Erasmus+ Programı Kapsamında Projeler konuşuldu

Proje Koordinatörümüz Meryem Arslan Gürsoy, Avrupa Birliği ve İstanbul Uluslar arası Finans Merkezi Müdürlüğü Eurodeskibb olarak, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Ulusal Ajans’ın çalışmalarından bahsettikten sonra Erasmus+ programının çalışanlar için hangi fırsatlar içermekte olduğunu, bu fırsatlardan nasıl faydalanabilinecekleri hakkında bilgilendirmeler de bulundu.

Gürsoy; Erodesk İBB temas noktası olarak kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar gibi sosyokültürel kurumlar ve üniversite öğrencilerine online veya telefonla soru yanıtlama, proje yazma eğitimi, workshop çalışmaları ve bilgilendirme toplantılarını sürdürdüklerini ifade etti. Gürsoy; Eurodesk İBB olarak proje yazma eğitimlerini talep olması halinde oluşturulacak küçük guruplar şeklinde düzenleyeceklerini katılımcılarla paylaştı.