Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk

Kapsam ve Amaçlar

  • Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı (AGH / EVS) kapsamında projeleri koordine etmek, gönüllülerle iletişim kurmak, başvuruları almak, mülakatları yapmak, gönüllülerin seçilmesi ve projelere hazırlanması süreçlerini koordine etmek, Ev Sahibi Kuruluşlarla yazışmaları yapmak, proje sürecini takip etmek, aktivitelerin görünürlüklerini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, proje bütçelerini takip etmek, proje sonrası değerlendirme çalışmalarını yapmak
  • Gençler arasında gönüllü çalışmalara aktif katılımı teşvik edecek bilgilendirme çalışmaları yapmak
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri geliştirmek ve yürütmek

Aktiviteler ve Planlar

  • Erasmus+ Programı başvuru dönemlerinde yeni AGH proje ortaklıkları kurmak
  • AGH bilgilendirme toplantıları düzenlemek
  • Türkiye Ulusal Ajansı’nın AGH ile ilgili eğitim ve toplantılarına aktif olarak katılmak
  • Sivil toplum örgütleri, özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde projeler ve etkinlikler yürütmek

Koordinatör: Meryem Arslan Gürsoy, Selçuk Kılıç