İBB AB Müdürlüğü İstanbul’daki Üniversitelere Yönelik AB Projelerinde İşbirliği Toplantısı Düzenledi

İBB AB İlişkileri Müdürlüğünün Üniversitelere yönelik düzenlediği “Üniversitelerle AB Proje Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Toplantısı ” 29 Nisan 2015 Çarşamba günü Hıdiv Kasrı’nda gerçekleşti.

İBB AB İlişkileri Müdürü Sayın Kübra BAYRAKTAR ŞİŞMAN’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda; İBB Meclisi AB VE Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Vekili Sayın Fatma GENÇ ÜNAY, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Sayın Salih EFİLOĞLU ve AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Sayın Sinem BÖLÜKBAŞI konuşmacı olarak yer aldı.

İstanbul’daki üniversitelerin davetli olduğu programa, üniversitelerin teknopark, proje, dış ilişkiler, strateji, ERASMUS departmanlarından uzmanlar ve öğretim üyeleri katıldı. Üniversite temsilcileri AB hibe çağrılarında hangi tematik alana yönelmek istediklerini ve İBB ile ortak çalışmak istedikleri alanları paylaştılar. Daha önce İBB ile proje yapan üniversiteler proje tecrübelerini paylaşarak yeni kurulan üniversitelerin strateji geliştirmesi için önerilerde bulundular. ERASMUS programı hakkında da bilgi verilen toplantıda hemen her üniversitenin ERASMUS ofisinin olduğu, yurt dışına öğrenci gönderip yurt dışından öğrenci kabul ettiği ancak; yurt dışından gelen öğrenci sayısının az olduğu bunun da bölümlerin Türkçe olmasından kaynaklandığını belirttiler.

Yeni açılan üniversitelerin projelerle ilgili birimlerinin henüz oluşum aşamasında olduğu belirtilirken; proje yazma ve ortak olma konusunda İBB’den destek beklediklerini söylediler.

Tüm üniversiteler ve İBB katılımcılarının verilen aralarda birbirleriyle de istişare yapma fırsatı bulmasıyla oldukça verimli geçen toplantı sonucunda: Ortak hareket etmek adına bir yol haritası oluşturulması, ortak erişim için bir network ağının oluşturulması ve üniversitelerle ab projeleri değerlendirme toplantılarının 6 aylık periyotlar halinde tekrarlanması kararı alındı.