İBB Eurodesk Temas Noktası Çekya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Sporla İnsanları Güçlendirmek Projesi’nde (Using Sport to Empower People) işbirliği yaparak gençleri yurt dışına gönderdi.

Türkiye, İngiltere , Çekya’dan  20 genç 31 ocak -5 Şubat 2018 tarihleri arasında Çekya’da düzenlenen Sporla İnsanları Güçlendirmek Projesi’nde bir araya geldi.

Erasmus+ Programı KA-2 Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında Çekya Ulusal Ajansı tarafından 56 bin 765 Euro’luk destek alan proje gençlik, eğitim, sanat ve istihdam konularını kapsıyor.

Proje kapsamında eğitimler, sportif faaliyetleri uygulama yoluyla istihdamda yer almayan imkanı kısıtlı gençlere yeni beceriler kazandırmak ve böylece gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak, iş dünyasındaki rekabeti desteklemek gibi birçok konuda çalışmalar yapıldı.