Kaynak Geliştirme

Kapsam ve Amaçlar

– Kurumun misyonuna uygun, gelir getirici, sürdürülebilir çalışmalar yapmak ve projeler hazırlamak
– Detaylı bir iş analizi ve bütçe planlaması yapmak

– İBB Eurodesk’in toplumsal algı değerini arttırmak

Aktiviteler ve Planlar

– Kurumsal ziyaretler ve görüşmeler yapmak
– Projeler geliştirerek İBB eurodesk’in maddi ve fiziki kaynaklarının, ekipman ve materyallerinin geliştirilmesini sağlamak

Koordinatör: Meryem Arslan Gürsoy, Selçuk Kılıç